Każdy inny – wszyscy równi  pod takim hasłem w dniu 07.12.2017r. w ZSP w Baborowie odbył się apel z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Zebranych licznie gości w osobach pani burmistrz Elżbiety Kielskiej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie pani Lidii Piechy oraz p.o. dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie pani Ewy Ratuś oraz rodziców uczniów klasy IB SP przywitała dyrektor ZSP pani Alicja Szuba.

   Celem apelu było przybliżenie społeczności szkolnej problemów osób z niepełnosprawnością.

   Uroczystość tłumaczona była na język migowy przez nauczyciela ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Przy okazji uczniowie mogli uczestniczyć w krótkiej lekcji języka migowego. Poznali daktylografię, czyli alfabet palcowy migowy oraz gesty określające zwroty grzecznościowe. Następnie zabrał głos przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Michał Kiner i zapowiedział pierwszy tego dnia występ. W dwóch tańcach zadebiutowali na scenie fantastyczni „mali górale, czyli uczniowie klasy IB. Kolejnym punktem programu był występ gości z Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu, którzy przedstawili montaż słowno – muzyczny do tekstu Juliana Tuwima „Abecadło”. Po nich wystąpili uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu prezentując się w dwóch odsłonach tańca nowoczesnego inspirowanego muzyką rapu i hip-hopu

   Po raz pierwszy w naszej szkole gościli wychowankowie Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej z Cyprzanowa. W ich wykonaniu zobaczyliśmy krótką scenkę o tolerancji oraz występ muzyczny do utworu Stanisława Sojki. W zupełnie inny klimat wprowadził oglądających pokaz grupy tanecznej „Black Roses”, działającej przy ZSP w Baborowie tańczącej w rytmie ostrej rockowej muzyki.

   Uczestnicy spotkania obejrzeli także krótki film traktujący o zachowaniu się w stosunku do osoby z niepełnosprawnością.

   Ostatnim punktem programu artystycznego był koncert zespołu bębniarzy „Tumbao” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

   Na zakończenie apelu pani dyrektor Alicja Szuba oraz pani wicedyrektor Elżbieta Olejnik wręczyły nauczycielom i opiekunom występujących uczniów podziękowania w postaci dyplomów oraz wykonanych z masy solnej przepięknych aniołków z sercem na dłoni i logo naszej szkoły, aby obdarowywani już zawsze czuli, że jesteśmy z nimi i zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie i przyjaźń.

   Organizatorzy składają serdeczne podziękowania pani dyrektor ZSP w Baborowie Alicji Szuba, pani wicedyrektor Elżbiecie Olejnik, nauczycielom - pani Annie Szewczuk, pani Bożenie Witkoś, panu Adamowi Ratusiowi i panu Ryszardowi Ratusiowi i pracownikom obsługi.

   Pragniemy również podziękować pani Renacie Kidziak – mamie naszej Oliwki za przepyszne ciasta, którymi raczy nas już od kilku lat.

   Mamy nadzieję, że również za rok spotkamy się w tak licznym i szacownym gronie.

   Barbara Waga, Anna Rozłucka-Jankowska